Täpiline ANSI Dvorak

Eesti keelele kohandatud Dvoraki laotus peab sisaldama endas kõike vajalikku, mis Eesti keeles trükkimiseks vaja läheb. Kui võrrelda inglise ja eesti keelt siis esimese vahena võiks välja tuua täpitähtede olemasolu eesti keeles. Kuna täpitähed on suhteliselt tihedalt kasutatavad, siis on nad mõistlik tuua kodureale kolmandale tasemele.

Klaviatuuri tasemed on järgmised: esimene tase on väiketähed, numbrid ja tihedamini kasutavad sümbolid nagu punkt ja koma. Teine tase on Shift/CapsLockiga trükitud tähed ehk suurtähed ja muud sümbolid. Kolmas tase on kasutav, kui on vajutada alla Meta ehk AltGr nupp. Neljas tase (tihti kolmanda taseme suurtähed) on kättesaadav vajutades AltGr ja Shift, mis iseenesest on juba natukene ebamugavam kasutada, kuid neljanda taseme kasutamine on siiski suhteliselt harv tegevus. Lisasümbolite viimine kolmandale ja neljandale tasemele tagab aga ühilduvuse ANSI Dvorakiga, sest kõik lisatud sümbolid on viidud kolmandale ja neljandale tasemele ning standardiga määratud Dvoraki laotus, mis sisaldab vaid esimest ja teist taset, jääb muutmata.

Kolmandale tasemele on toodud ka Ž ja Š ning muud vähem kasutatavad sümbolid, mis esinevad standardsel eesti Sholes’i klaviatuuril.

ANSI Dvorak koos Eesti standardse Sholesi klaviatuuril esinevate sümbolitega:

layout-et

Ülevalolev laotus on nagu öeldud ANSI Dvorakiga ühilduv laotus, kuid rakendades Dvoraki ideed täielikult, peaksime looma Eesti oma Dvoraki laotuse, mis arvestaks eesti keele omapärasid. See vajab aga eesti keele sügavamat uurimist ning seega on päris Eesti Dvoraki klaviatuur alles ideede tasandil.